06-2017 Prace budowlane

 

05-2017 Rozpoczęcie prac budowlanych