Standard prac wykończeniowych części wspólnej budynku i na terenie wokół niego oraz mieszkań i lokali usługowych

Inwestycji Incepti GAJ

 Otoczenie

Teren • otwarty od strony ulicy Żegiestowskiej i wewnętrznej drogi dojazdowej, zagospodarowany zielenią

• oświetlony

• elementy małej architektury

Drogi i chodniki • kostka betonowa

• ścieżki na zieleńcach

• wjazd do garażu z kostki betonowej

Rekreacja i zieleń • teren rekreacyjny obok budynku z miejscami do siedzenia

• zieleń projektowana: niewielkie drzewka, krzewy, zieleń niska,

Miejsce gromadzenia odpadów • wydzielone pomieszczenie od strony północnej budynku oraz lekka wiata na pojemniki do gromadzenia odpadów sortowanych
Instalacje związane z otoczeniem budynków • odgromowa

• elektryczna – oświetlenie terenu

• techniczna – system domofonowy

• kanalizacja deszczowa i sanitarna

• wodociągowa

• ciepłownicza

• wentylacyjna

• przeciwpożarowa i oddymiająca

 Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku

Fundamenty • konstrukcja żelbetowa monolityczna wykonana częściowo w technologii betonu wodoszczelnego
Konstrukcja budynku • konstrukcja mieszana żelbetowo – murowana
Ściany zewnętrzne • żelbetowe lub murowane z bloczków silikatowych lub ceramicznych, trzpienie żelbetowe w grubości ścian w miejscach przewidzianych w projekcie

• elewacje zewnętrzne ocieplone styropianem, wykończone tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie

Stropy • żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane
Dach • płaski z izolacją termiczną, papa termozgrzewalna lub membrana EPDM w systemie dachu odwróconego

• obróbki blacharskie

Garaże wielostanowiskowe

Ściany zewnętrzne, wewnętrzne, konstrukcyjne i słupy • ściany zewnętrzne żelbetowe,

• ściany i słupy wewnętrzne konstrukcyjne żelbetowe,

Sufit • strop nad poz. -2,

• strop nad poz. -1 poza obrysem  budynku nieocieplony

• strop nad poz. -1 w obrysie  budynku ocieplony,

Posadzki • betonowe zbrojone, zatarte na gładko,
Drzwi • stalowe
Brama garażowa • segmentowa, otwierana automatycznie
Komórki lokatorskie • posadzka betonowa

• drzwi pełne lub ażurowe

• instalacja elektryczna- oprawy oświetleniowe

Instalacje • wentylacji mechanicznej – bytowa oraz ppoż. oddymiająca

• elektryczna – oświetleniowa z oprawami

• elektryczna średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową w odrębnym pomieszczeniu

• odwodnieniowa w formie odwodnienia liniowego przy wjeździe z separatorem

• odwodnienie powierzchni garażu poprzez kanał zbiorczy do odparowania wody

• detekcji tlenku węgla i LPG

• instalacja rozprowadzająca c.o.

• instalacje niskoprądowe (Internet, telefon)

• wodociągowa i p.poż

• instalacja kanalizacji sanitarnej

• instalacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym

Stanowiska garażowe • stanowiska wyznaczone pasami malowanymi na posadzce

• część stanowisk wyposażona w podnośniki tworzące system miejsc parkingowych zależnych

Klatki schodowe, korytarze, hole windowe

Drzwi wejściowe • zewnętrzne aluminiowe, przeszklone
Ściany i sufity • tynki gipsowe malowane
Posadzki • wykończone płytkami ceramicznymi lub gresem antypoślizgowym

• przy wejściu wycieraczki systemowe

Biegi schodów • biegi i podesty żelbetowe

• wykończenie płytkami ceramicznymi lub gresem antypoślizgowym

Balustrady • stalowe z kształtowników z wypełnieniem
Instalacje • oświetleniowa z osprzętem i oprawami

• domofonowa z osprzętem

• szachty instalacyjne

• tablice piętrowe

• wentylacyjna

• hydrantowa

Wyposażenie • skrzynki na listy

• oznaczenia pięter oraz mieszkań

• oznaczenie dróg ewakuacyjnych

Windy • obsługa każdej klatki schodowej dźwigiem windowym osobowym od poziomu -2 do poziomu +6

• wejścia do wind wyposażone w świetlną informację położenia i stanu windy oraz panel przywoławczy

• szacht windowy wentylowany

Komórki lokatorskie • wydzielenie strefy komórek lokatorskich na piętrach

• posadzka betonowa

• drzwi pełne lub ażurowe

• instalacja elektryczna – oprawy oświetleniowe

• instalacja wentylacyjna

Mieszkania

Drzwi wejściowe • pełne antywłamaniowe klasy C • oznaczenie numeru lokalu
Ściany wewnętrzne • konstrukcyjne i międzylokalowe żelbetowe lub z bloczków silikatowych, trzpienie żelbetowe w grubości ścian w miejscach przewidzianych w projekcie

• działowe z bloczków gipsowych

• tynk gipsowy maszynowy na ścianach żelbetowych i z silikatowych, szpachla cienkowarstwowa na bloczkach gipsowych

• w pomieszczeniach sanitarnych tynk gipsowy maszynowy zatarty na ostro bez malowania lub płyta G.K  bez szpachlowania

• w miejscach połączeń elementów konstrukcyjnych dopuszcza się nacięcia dylatacyjne (poziome i pionowe)  w warstwie wykończeniowej tynku

Sufity • tynk gipsowy maszynowy  na stropach monolitycznych lub gładź na stropach filigran
Posadzki • wylewki cementowe
Okna i drzwi balkonowe • PVC w kolorze białym

• w każdym pomieszczeniu przynajmniej jedno skrzydło rozwieralne z dodatkową funkcją uchylności

• w mieszkaniach na parterze rolety otwierane ręcznie

Parapety wewnętrzne • PVC białe
Drzwi wewnętrzne • otwory, przygotowane do montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych
Kuchnie • instalacja elektryczna – trójfazowa przy kuchniach elektrycznych, podejścia elektryczne  do  urządzeń zakończone gniazdkiem dla: zmywarki, lodówki, okapu kuchennego wg projektu

• natynkowe podejścia instalacji wody pod przybory

·  kanalizacja do indywidualnego rozprowadzenia zakończona odejściem na pionie

Łazienki i WC • natynkowe podejścia instalacji wody pod przybory

·  kanalizacja do indywidualnego rozprowadzenia zakończona odejściem na pionie

Instalacja CO • grzejniki płytowe

• w łazienkach grzejniki drabinkowe

• rury PVC  z tworzywa sztucznego wielowarstwowe

• instalacja lokalowa rozprowadzona pod posadzka w systemie trójnikowym – rury z tworzywa sztucznego

• indywidualne liczniki ciepła – odczyt z klatki schodowej

Instalacja wody • instalacja lokalowa rozprowadzona pod posadzką

• indywidualne wodomierze zimnej i ciepłej wody

Instalacja kanalizacyjna • piony i podejścia z tworzywa sztucznego
Instalacja wentylacyjna • wentylacja hybrydowa niskociśnieniowa

• w kuchni dodatkowy pion do podłączenia okapu kuchennego

• nawietrzniki okienne lub ścienne w miejscach przewidzianych w projekcie

Instalacja elektryczna • trójprzewodowa miedziana z osprzętem

• tablica mieszkaniowa

• wypusty oświetleniowe

• instalacja trójfazowa do kuchni elektrycznych

Inne instalacje • gniazda RTV- w salonie z osprzętem, sygnał stacji naziemnych dostępny bez dodatkowych urządzeń

• instalacja domofonowa z osprzętem i dzwonkiem z możliwością rozbudowy do funkcji wideodomofonu

• gniazda RJ telefoniczne – internetowe w  salonie

• szafka teletechniczna

Balkony/ Tarasy/ Loggie • na tarasach płyty lastrikowe na stropie w układzie dachu odwróconego

• balustrady zewnętrzne tarasów stalowe lub  ogrodzenie murowane lub żelbetowe

• balkony z prefabrykatu żelbetowego przygotowane do użytkowania bez konieczności uzupełniania powłoki wierzchniej

• balustrady balkonów stalowe z kształtowników zgodnie z projektem

Lokale usługowe

Drzwi wejściowe • lokale usługowe w parterze – aluminiowe będące elementem witryny

• lokale usługowe na piętrach oraz parterze w strefie klatki schodowej C – pełne antywłamaniowe klasy C

• oznaczenie numeru lokalu

Ściany wewnętrzne • konstrukcyjne i międzylokalowe żelbetowe lub z bloczków silikatowych, trzpienie żelbetowe w grubości ścian w miejscach przewidzianych w projekcie

• działowe z bloczków gipsowych

• tynk gipsowy maszynowy

Sufity • lokale usługowe w parterze – bez tynku

• lokale usługowe na piętrach oraz parterze w strefie klatki schodowej C – tynk gipsowy maszynowy

Posadzki • wylewki cementowe
Okna i drzwi balkonowe lokale usługowe na piętrach oraz parterze w strefie klatki schodowej C:

• PVC w kolorze białym, dwukomorowe,

• w każdym pomieszczeniu przynajmniej jedno skrzydło rozwieralne z dodatkową funkcją uchylności

• na parterze rolety  otwierane ręcznie

Parapety wewnętrzne • lokale usługowe na piętrach oraz parterze w strefie klatki schodowej C – PVC białe
Drzwi wewnętrzne • otwory, przygotowane do montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń ogólnego przeznaczenia

• zainstalowane drzwi do toalety/łazienki białe pełne z otworami wentylacyjnymi

Kuchnie lokale usługowe na piętrach oraz parterze w strefie klatki schodowej C:

• instalacja elektryczna- trójfazowa przy kuchniach elektrycznych, podejścia elektryczne  do  urządzeń zakończone gniazdkiem dla : zmywarki, lodówki, okapu kuchennego wg projektu

• natynkowe podejścia instalacji wody pod przybory

·  kanalizacja do indywidualnego rozprowadzenia zakończona odejściem na pionie

Łazienki i WC • instalacja wod-kan wraz z zainstalowanymi urządzeniami w postaci toalety i umywalki wraz z  armaturą czerpalną

• instalacja wod-kan do odbiorników w miejscach przewidzianych w projekcie (pralka,  wanna) w warstwach posadzkowych lub natynkowo (bez urządzeń sanitarnych i armatury czerpalnej)

Instalacja CO
lokale usługowe na parterze w strefie klatki schodowej A i B:

• instalacja do własnego rozprowadzenia

• w łazienkach grzejniki drabinkowe

• indywidualne liczniki ciepła

lokale usługowe na parterze w strefie klatki schodowej C oraz na piętrach w klatce  B:

• grzejniki płytowe

• w łazienkach grzejniki drabinkowe

• rury PVC  z tworzywa sztucznego wielowarstwowe

• instalacja lokalowa rozprowadzona pod posadzka w systemie trójnikowym – rury z tworzywa sztucznego

• indywidualne liczniki ciepła – odczyt z klatki schodowej

Instalacja wody • instalacja lokalowa rozprowadzona pod posadzką

• indywidualne wodomierze zimnej i ciepłej wody

Instalacja kanalizacyjna • piony i podejścia z tworzywa sztucznego
Instalacja wentylacyjna lokale usługowe w parterze :

•wentylacja mechaniczna wywiewna

lokale usługowe na piętrach oraz parterze w strefie klatki schodowej C:

• wentylacja hybrydowa niskociśnieniowa

• w kuchni dodatkowy pion do podłączenia okapu kuchennego

• nawietrzniki okienne i ścienne w miejscach przewidzianych w projekcie

Instalacja elektryczna • trójprzewodowa miedziana z osprzętem

• tablica mieszkaniowa lub tablice rozdzielcze

• wypusty oświetleniowe

• instalacja trójfazowa do kuchni elektrycznych

Inne instalacje lokale usługowe w parterze :

• instalacja RTV

• instalacja RJ telefoniczna

• szafka teletechniczna

lokale usługowe na piętrach oraz parterze w strefie klatki schodowej C:

• wentylacja hybrydowa niskociśnieniowa

• gniazda RTV – w salonie z osprzętem,

• instalacja domofonowa z osprzętem i dzwonkiem z możliwością  rozbudowy do funkcji wideodomofonu

• gniazda RJ telefoniczne – internetowe w każdym salonie

• szafka teletechniczna