Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez INCEPTI DEVELOPMENT S.A. oraz spółek inwestycyjnych z grupy INCEPTI z siedzibą we Wrocławiu za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych dotyczących usług i produktów, które oferuje INCEPTI DEVELOPMENT S.A. oraz spółki inwestycyjne z grupy INCEPTI, oraz usług i produktów partnerów i podmiotów współpracujących z tymi spółkami. Ponadto wyrażam zgodę naużywanie przez INCEPTI DEVELOPMENT S.A. oraz spółki inwestycyjne z grupy INCEPTI komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu przekazywania mi oferty marketingowej.