Obligacje Seria G

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Incepti Development S.A. oraz jej spółki celowe* (dalej również jako Grupa Kapitałowa Incepti Development lub Grupa Incepti) znana jest na rynku deweloperskim od 2010 roku **, kiedy to rozpoczęła działalność początkowo jako Incepti Development KP Investment sp. z o.o. sp.k. Grupa została powołana przez Pana Konrada Pawlaka – głównego akcjonariusza Incepti Development S.A., Pana Zbigniewa Przybylaka – jednego z akcjonariuszy mniejszościowych oraz Pana Roberta Kałużę – obecnego Prezesa Zarządu Incepti Development S.A. oraz również mniejszościowego akcjonariusza. W latach 2011 – 2021 nastąpił dynamiczny rozwój Grupy Incepti, powołane zostały kolejne spółki celowe dla realizacji kolejnych inwestycji oraz zadań deweloperskich. Emitent nie realizował i nie realizuje bezpośrednio zaprezentowanych w materiałach reklamowych, z wyjątkiem pierwszych trzech inwestycji zrealizowanych w latach 2011-2017 (Osiedle Preludium, Osiedle Sonata, Nowy Oporów).

* Spółki Celowe Incepti: Incepti sp. z o.o. Brzeg sp.k., Incepti sp. z o.o. GAJ s.k., INCEPTI sp. z o.o. Generalne Wykonawstwo sp.k., Incepti sp. z o.o. Krakowska sp.k., Incepti sp. z o.o. Maślice 1 sp.k., Incepti sp. z o.o. Paczkowska sp.k., Incepti sp. z o.o.

** Incepti Development S.A. zostało zarejestrowane w KRS w 2015 r. z przekształcenia Incepti Development KP Investment sp.  o.o. sp.k. w Spółkę Akcyjną. Incepti Development KP Investment sp. z o.o. sp. k. została zarejestrowana w 2010 roku.

SZCZEGÓŁY OFERTY

 • Emitent : Incepti Development S.A.
 • Seria: G
 • Termin zapisów: 15.09.2022 – 28.09.2022
 • Termin przydziału: 29.09.2022
 • Cena emisyjna: 1 000,00 zł
 • Liczba obligacji: 5 063 sztuk
 • Minimalny zapis: 5 000 zł
 • Oprocentowanie: stałe 11 % w skali roku
 • Okres finansowania: 12 miesięcy
 • Termin wykupu: 27.09.2023
 • Wypłata odsetek: kwartalnie

CEL EMISJI

Celem emisji Obligacji Serii G jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na (I) rozbudowę banku ziemi Emitenta lub spółek celowych Emitenta (II) uregulowanie wynagrodzenia należnego PCDM z tytułu emisji Obligacji Serii G. W pierwszej kolejności Emitent planuje przekazanie w formie pożyczki środków pozyskanych z Emisji Obligacji na rzecz spółki Incepti Krakowska celem uzupełnienia części ceny zakupu Nieruchomości Krakowska.

DOKUMENTY:

Memorandum Informacyjne

Suplement Nr 1 do Memorandum Informacyjnego

Komunikat Aktualizujący nr 1 do Memorandum Informacyjnego 

Prezentacja inwestorska – aktualizacja 

Teaser – aktualizacja

Formularz zapisu

ZABEZPIECZENIE:

 • Weksle Emitenta z Umową Wekslową Emiteta.
 • Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150 % wartości przydzielonych Obligacji.
 • Poręczenie osobiste i oświadczenie większościowego akcjonariusza Emitenta – Pana Konrada Pawlaka o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie 777 KPC do kwoty 150 % wartości przydzielonych Obligacji.
 • Hipoteka na nieruchomości przy. ul. Żegiestowskiej 5 we Wrocławiu o numerach KW:   WR1K/00198237/4, WR1K/00197871/3, WR1K/00197873/7, WR1K/00197871/3 do kwoty 150 % wartości przydzielonych Obligacji.
 • Oświadczenie użytkowników wieczystych nieruchomości przy ul. Żegiestowskiej 5 (Incepti Gaj oraz Emitent) o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150 % przydzielonych Obligacji.

Potrzebujesz informacji o warunkach złożenia zapisu ?

Jeżeli masz pytania, wypełnij poniższy formularz. Pracownik Domu Maklerskiego skontaktuje się z Tobą.

  Imię i nazwisko *

  Numer telefonu *

  E-mail *

  Uwagi *

  *pola wymagane

  *Ważne informacje:
  W ramach wysyłania informacji handlowych będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer) oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (tj.Dz.U.2021.576 z późn. zm.).

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Waryńskiego 3A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia oraz udzielenia odpowiedzi (w tym w stosownych przypadkach kontaktu telefonicznego pod wskazany przez Państwa numer telefonu), realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (np. kontynuacji korespondencji e-mail), a w przypadku wyrażenia stosownej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w tym miejscu https://www.pcdm.pl/klauzula-informacyjna-przetwarzanie-danych-pcdm/.